Onze

Non
Stop
Social

Disclaimer

Wij bij Scooperz zijn toegewijd aan de grootst mogelijke zorg voor de informatie op scooperz.com. Voor ons staat voorop dat informatie juist, actueel en duidelijk moet zijn en dat de toegankelijkheid en het gebruik zoveel mogelijk zijn gewaarborgd. Wij informeren u over de belangrijkste kenmerken van onze website om algemene informatie voor eigen gebruik te gebruiken. We beschrijven absoluut niet alle mogelijke situaties en uitzonderingen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor geverifieerde, onvolledige of onderliggende informatie op onze website of in onze nieuwsbrieven.

Voor specifieke situaties en/of wensen kunt u contact met ons opnemen. Voor uw veiligheid willen wij u erop wijzen dat informatie die vanaf de website per e-mail naar ons wordt verzonden, niet veilig is en om die reden niet als verzending kan worden beschouwd. Wij bezitten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website en nieuwsbrieven. daarom onze bereikbaarheid delen we graag informatie met u. Om misbruik en geloofwaardigheid op basis van de bescherming van onze waarden te voorkomen, kunnen we echter niet toestaan ​​dat de gebruiker van onze website informatie van onze website en nieuwsbrieven wijzigt, bewerkt, reproduceert, deelt met derden en/of publiceert. of een link creëren tussen onze website en die van een andere website, zonder onze voorafgaande toestemming.